Følg oss på Facebook

 

Meta-senter

 

META-senter ønsker gjennom sine tilbud om kurs og veiledning å gi en kompetanse som kan integreres i den personlige og faglige hverdagen deltakerne allerede har. Slik vi ser det er gestalt et fremragende redskap til å styrke personen, og en hjelp til å ta sine ulike ressurser i bruk. Å "utvide sitt eget handlingsrom" er et uttrykk vi stadig kommer tilbake til. Gestalt utfordrer til økt selvbevissthet, valg og ansvar.

 

Psykosyntese gir perspektiv på den samme utvikling. Sentralt i psykosyntese er å se meg selv som tilhørende i en større sammenheng. Min egenutvikling er ikke kun for meg selv, men også en mulighet for å se hvordan jeg påvirker og skaper mening i verden omkring meg. 

 

Meta-senter drives av universitetslektor ved UiA Liv Grendstad Rosseau (Cand.paed og Executive master of management). Vår primære målgruppe er personer med undervisnings-, leder- og/eller veiledningsansvar. Deltakere med minst 3-årig utdannelse på høgskolenivå og 2 års praksis vil bli prioritert ved opptak. Søkere med relevant praksis og viderekomne studenter kan også søke. 

 

Følg oss på Facebook, eller ta kontakt med signema@meta-senter.no dersom du er interessert i mer informasjon om kurs eller veiledning.